Immaterialrätt

Rättsområdet immaterialrätt reglerar lagar och prejudikat till skydd för olika typer av immateriell egendom. På Bjerkéns patentbyrå AB kan du få hjälp med patent, design, varumärke och upphovsrätt. Gå in på http://bjerken.se/se/ och ta del av denna informationen och lär dig mer.

Vad är patent?
Patent är ett skydd för din uppfinning. Om du tillexempel kommer på en smart tekniskt lösning på ett problem så behöver du skydda denna lösning för att ingen annan ska gå och ta din idé och tar cred för den. Patent och och/eller bruksmönster ger uppfinnaren ensamrätt att utöva uppfinningen.

Vad är mönsterskydd?
Mönsterskydd kan ens produkt ha för att man ska ha ensamrätt på dess utseende. Detta är då alltså bara ett skydd för produktens form eller utseende och inte själva tekniska lösningen (om det finns en sådan) som patent skyddar.

Vad är upphovsrätt?
Upphovsrätt är ett skydd för konstnärliga och litterära verk, det kan också vara saker som datorprogram och brukskonst. Det är alltså uppfinnarens skapande av ett verk som skyddas, oavsett hur detta verk kommer fram.