Vad är YKB?

Yrkeskompetensbevis, som oftast förkortas som YKB, är ett bevis som krävs för alla förare som kör tunga fordon i yrkesmässig trafik. Fordonen som inkluderas är de fordon som är tyngre än 3,5 ton, där bland annat bussar och lastbilar ingår. Beviset kan man motta genom att genomgå och bli godkänd på en grundläggande utbildning inom den bransch man ska arbeta i. Eftersom beviset endast gäller i fem år, krävs det att föraren går en fortbildning vart femte år för att beviset ska förnyas.

Varför är YKB ett krav?
Att köra lastbil, buss eller andra tunga fordon inom sitt yrke är ett arbete som har höga krav på kunskap och skicklighet hos föraren. Av denna anledning har lagen om YKB införts för att säkerställa att alla förare, oavsett fordon, ska ha den kompetens som krävs för att utföra alla arbeten inom sitt yrke. Denna lag kräver bland annat att alla förare ska ha genomgått en utbildning, som efter ett godkänt prov leder till ett YKB.

Utbildningen till ett YKB
Kravet för YKB infördes den 10 september 2016 för lastbilar och redan den 10 september 2015 för persontransporter med buss. Beviset måste tas med inför varje färd. Saknar man ett bevis måste man alltså gå en fortbildning. Denna fortbildning kan variera beroende på vilket fordon man planerar att köra, men den omfattar minst 35 timmars utbildning. Dessa kan däremot delas upp i delkurser som har en längd på minst 7 timmar vardera.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *